ספרי לימוד

  • לצערנו עדיין ישנם תלמידים ללא ספרים נחזור ונבקש בכל לשון של בקשה לרכוש את ספרי המערכת בהקדם  תלמיד ללא ספרים לא יוכל להיכנס לשיעור וירשם כחיסור מן השיעור..


  •