זמן חורף תשפ"ב

שיעור ד'

יום ראשון

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

גמרא


12:40 – 11:45

הלכה


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

תקשוב


14:55 – 14:15

תקשוב


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

תקשוב


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

כישורי חיים


17:35 – 16:55

חינוך גופני

יום שני

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

גמרא


12:40 – 11:45

הלכה


13:15- 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

ספרות


14:55 – 14:15

ספרות


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

מתמטיקה


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

אזרחות


17:35 – 16:55

אזרחות

יום שלישי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

גמרא


12:40 – 11:45

הלכה


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

מתמטיקה


14:55 – 14:15

מתמטיקה


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

מתמטיקה


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

ספרות


17:35 – 16:55

ספרות

יום רביעי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

גמרא


12:40 – 11:45

הלכה


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

אזרחות


14:55 – 14:15

אזרחות


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

מתמטיקה


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

מתמטיקה


17:35 – 16:55

מתמטייקה

יום חמישי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

גמרא


12:40 – 11:45

פרשת שבוע


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

אנגלית


14:55 – 14:15

אנגלית


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

אנגלית


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

אנגלית


17:35 – 16:55

חינוך גופני