מבצע ארמית

  • אנו נמצאים בהכנות אחרונות לקראת פתיחתו של “מבצע ארמית”

  • שבו הכיתה המנצחת תזכה ליום טיול כיתתי וחוויתי במיוחד

  • פרטים יבואו…