צוות הישיבה

הרב איסר שפריי

ראש הישיבה

הרב יוסף אלבז

רכז פדגוגי

הרב שלום בינט

ר"מ כיתה ט'

טלפון: 050-6554063

דוא״ל: shulibinet@gmail.com

הרב משה נויגרשל

ר"מ כיתה י'

טלפון: 054-8404312

דוא״ל: osnatnoy@gmail.com

הרב אבישי אלקיים

ר"מ כיתה י"ב

טלפון: 054-4558633

דוא״ל:avi7hay@gmail.com

אסרף ישראל

מורה מקצועי

טלפון: 050-3555410

דוא״ל: 

Israelasraf@gmail.com

ארבל אבן חן

מורה מקצועי

טלפון: 054-4663203

דוא״ל:

arbel.ev@gmail.com

יהודה כרמי

מורה מקצועי

טלפון: 058-4142982

דוא״ל:

yeudakar4142@gmail.com

עיצוב ובניית אתר: דורון מאיר דיגיטל