ספרי לימוד

ספרי לימוד לצערנו עדיין ישנם תלמידים ללא ספרים נחזור ונבקש בכל לשון של בקשה לרכוש את ספרי המערכת בהקדם  תלמיד ללא ספרים לא יוכל להיכנס לשיעור וירשם כחיסור מן השיעור..  

פתיחת “מבצע ארמית”

מבצע ארמית אנו נמצאים בהכנות אחרונות לקראת פתיחתו של “מבצע ארמית” שבו הכיתה המנצחת תזכה ליום טיול כיתתי וחוויתי במיוחד פרטים יבואו…