Ziv-or Netanya

Le succès ne sera atteint qu'après un travail acharné

Our Yeshiva

Why Us

המרכז החינוכי “זיו אור” הוקם ברוח דברי רבן גמליאל, נשיא ישראל: “יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ” (אבות ב, ב), ושואף להטמיע בלב תלמידיו אהבת תורה ואהבת המצוות כערך עליון בחיי המעשה.

המרכז החינוכי “זיו אור” מעמיד על נס את השילוב הראוי בין הקודש ובין החול, כמזיגה הרמונית לכלל שלמות בעבודת ה’. אנו רואים כיעד עליון טיפוח מצוינות תורנית ולימודית, מתוך שמחה ואהבת תורה, ומבקשים להעמיד בפני תלמידינו את כל הנדרש למימוש הפוטנציאל העצמי של כל תלמיד. כך בלימודי הקודש, כך בלימודים הכלליים וכך, כמובן, בשימת דגש מיוחד על יראת שמים ומידות טובות.

הישיבה

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

הרשמה

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

הצוות החינוכי

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

News

עיצוב ובניית אתר: דורון מאיר דיגיטל